Promnote
CONTESTANT #14
Anuradha Viswanathan
Boost Votes

Boostvotes gold 500 votes for $100
Boostvotes silver 200 votes for $40
Boostvotes bronze 100 votes for $20

CONTESTANT #14
Anuradha Viswanathan

#1
Jury
3 votes
#2
Model
113 votes
#3
Jury
2 votes
#4
Jury
26 votes
#5
Jury
1 vote
#6
Jury
3 votes
#7
Jury
9 votes
#8
Jury
0 votes
#9
Jury
1 vote
#10
Jury
1 vote
#11
Model
127 votes
#12
Jury
3 votes
#13
Model
8 votes
#14
Jury
1 vote
#15
Model
73 votes
#16
PR Partner
1 vote
#17
PR Partner / Media Partner
7 votes
#18
PR Partner / Media Partner
178 votes
#19
PR Partner / Media Partner
49 votes
#20
PR Partner / Media Partner
21 votes
#21
46 votes
#22
683 votes
#23
PR Partner
54 votes
#24
PR Partner / Fashion Partner
526 votes
#25
PR Partner
404 votes
#26
PR Partner Media Paartner
337 votes
#27
PR Partner / Media Partner
17 votes
#28
PR Partner Media Partner
195 votes
#29
PR Partner Media Partner
7 votes
#30
PR Partner Media Partner
113 votes
Top Female Contestants
#22 Divya Bandi
683 votes
#24 Gunjan Yadav
526 votes
#25 Smitha
404 votes
#26 Payal Patnaik
337 votes
#28 Soni Bhatt Mainali
195 votes
#18 Meghana C
178 votes
#11 Prathyusha
127 votes
#2 Arputha Jayanthi
113 votes
#30 Chaitra K
113 votes
#15 Navvya Gaddale
73 votes
Current Pageants
Logo
January 30 - March 19, 2022
Logo
October 28, 2019 - December 31, 2022
Logo
November 16, 2021 - February 15, 2022
Logo
January 30 - March 19, 2022